LEGENDA I SŁOWNICZEK


Jak człowiek za dużo przebywa w danym środowisku to z czasem zaczyna mówić i pisać pewnym slangiem. Dlatego też w tym miejscu postanowiłem wyjaśnić niektóre skróty i zwroty używane w górnośląsko-dąbrowskich tramwajach oraz w niniejszym serwisie. Część z nich to tłumaczenia pojęć służbowych, używanych w różnych pismach, decyzjach, zarządzeniach, a część to wyrażenia używane w życiu codziennym przez tramwajarzy.

W przypadku natrafienia w serwisie na niezrozumiałe słowo, zwrot, czy skrót uprzejmie proszę o kontakt ze mną, a natychmiast dopiszę to do poniższej listy.

POJĘCIA OFICJALNE

POJĘCIA POTOCZNE ORAZ SPECYFICZNE DLA GOPu NAZEWNICTWO