Wagony 102N i 111N na pętli Zabrze LompyTABOR TRAMWAJOWY I SAMOCHODOWY


 

ILOSTAN WAGONÓW TRAMWAJOWYCH (ŁĄCZNIE):

Typ \ Zakład
ZKT-1
ZUTiKT-2
ZKT-3
ZKT-3/OG
ZKT-5
Łącznie
KSW
-
-
-
-
1
1
N
1
5
5
1
2
14
4N
4
2
-
5
-
11
4ND1
1
-
-
-
-
1
13N styczn.
-
2
-
-
-
2
102N
-
1
-
-
-
1
102Na
-
27
-
-
8
35
seria
105N
105N
13
5
16
1
3
38
105N stycz.
-
1
-
-
-
1
105Na
81
41
65
57
58
302
105N/MH
-
2
-
2
-
4
105N/MB
2
-
2
-
-
4
105NT
2
-
-
-
-
2
111N
-
-
-
6
-
6
116Nd
-
-
-
-
17
17
lorki
5
6
6
4
3
24
podbijarki
-
1
-
-
-
1
Łącznie
109
93
94
76
92
464ILOSTAN TABORU
(WG RODZAJÓW):

- LINIOWY -

- ROBOCZY -

- NAUKI JAZDY -

- ZABYTKOWY -

- SAMOCHODOWY -

- KOLEJOWY -

ILOSTAN TABORU
(WG ZAKŁADÓW):

- ZKT-1 BĘDZIN -

- ZUTiKT-2 CHORZÓW -

- ZKT-3 BYTOM -

- ZKT-3 O/GLIWICE -

- ZKT-5 KATOWICE -- TYPY TABORU TRAMWAJOWEGO -