Historia: in memoriam - 8

Fot.: J. Jackiewicz, J. Wilczek, J. Sobota, A. Muth.