Cenniki opłat

| KZK GOP i MZKP | MZK Tychy |
| PKM Jaworzno | ZKKM w Chrzanowie |
| MZK Jastrzębie Zdrój | ZTZ Rybnik |
| ZKG KM Olkusz |


obowiązuje od 1 grudnia 2000 roku

CENNIK OPŁAT

Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
i Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach

 

I. Opłaty za przejazd jednorazowy autobusem lub tramwajem.

  normalny ulgowy
w granicach jednej strefy 2,20 zł 1,10 zł
w granicach dwóch stref 2,60 zł 1,30 zł
w granicach trzech lub więcej stref 3,00 zł 1,50 zł

W autobusach i tramwajach kierujący sprzedaje bilety na przejazd jednorazowy niezależnie od ilości przekroczonych stref za 3,50 zł (cena zawiera opłatę manipulacyjną w wysokości 0,50 zł).

Bilety jednorazowe są biletami dwukrotnego kasowania. Skorzystanie z ulgi polega na skasowaniu tylko jednej strony biletu. Nie dotyczy to biletów zakupionych w automatach, które są jednokrotnego kasowania.

II. Opłata za przewóz bagażu (zwierzęcia) zgodnie z Taryfą: 2,20 zł (nie dotyczy posiadaczy biletów miesięcznych przewożących ponadwymiarowy bagaż ręczny lub zwierzę).

III. Bilety miesięczne - imienne:

uprawnienia symbol normalny ulgowy
upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami autobusowymi i tramwajowymi na terenie jednego wybranego miasta (gminy) SM/A-T 64 zł 32 zł
upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami autobusowymi i tramwajowymi na terenie całej sieci SC/A-T 75 zł 37,50 zł
upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami autobusowymi lub wyłącznie tramwajowymi na terenie jednego wybranego miasta (gminy) SM 61 zł 30,50 zł
upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami autobusowymi lub wyłącznie tramwajowymi na terenie całej sieci SC 72 zł 36 zł

IV. Bilet wspólny KZK GOP i MZK Tychy - KSC: normalny 94 zł, ulgowy 47 zł (uprawnia do przejazdu wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi i trolejbusowymi organizowanymi przez KZK GOP i MZK Tychy).

V. Pozostałe bilety okresowe autobusowo-tramwajowe.

A. Bilety na okaziciela:

1. 1-dniowy: normalny 10 zł, ulgowy 5 zł
2. 5-dniowy: normalny 24 zł, ulgowy 12 zł
3. 7-dniowy: normalny 28 zł, ulgowy 14 zł
4. 14-dniowy: normalny 46 zł
5. miesięczny: normalny 88 zł

B. Bilety imienne:

1. kwartalny uprawniający do przejazdu na terenie jednej gminy: normalny 170 zł, ulgowy 85 zł
2. kwartalny uprawniający do przejazdu na terenie dwóch lub więcej gmin: normalny 200 zł, ulgowy 100 zł

VI. Opłaty dodatkowe.

1. za przejazd bez ważnego biletu: 70 zł (gotówką: 40 zł, do 7 dni: 49 zł)
2. za przewóz bagażu lub zwierząt bez ważnego biletu: 28 zł (gotówką lub do 7 dni: 19,60 zł)
3. za zatrzymanie lub zmianę trasy środka transportowego: 210 zł
4. za anulowanie opłaty dodatkowej w trybie par.10 Taryfy: 10 zł
5. za zwrot biletu miesięcznego do 5-go dnia miesiąca: 20 % ceny nominalnej biletu

Wszystkie ceny są cenami brutto zawierającymi podatek VAT w wysokości 7%.


obowiązuje od 1 grudnia 2000 roku

CENNIK OPŁAT

za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
organizowanej przez Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach

 

1. Bilety jednorazowe.

  normalny ulgowy
przejazd do 20 minut 1,80 zł 0,90 zł
przejazd do 40 minut 2,60 zł 1,30 zł
przejazd do 90 minut 3,00 zł 1,50 zł
przejazd linią pośpieszną
(niezależnie od czasu jazdy)
3,90 zł 2,60 zł
bilet zakupiony w autobusie
(ważny całą trasę lub 40 minut w przypadku przesiadek)
2,60 zł + 0,40 zł
dopłata zakupiona u kierowcy uprawniająca do przejazdu linią pośpieszną (wielokrotność oznacza opłatę za przejazd) 1,30 zł + 0,20 zł
opłata za przewóz bagażu lub zwierząt
(nie dotyczy posiadaczy biletów okresowych)
2,00 zł

2. Bilety miesięczne imienne.

Obszar obowiązywania biletu Symbol Cena w zł
normalny ulgowy

w granicach jednej gminy

T1 48,00 24,00

w granicach dwóch lub więcej gmin

T2 72,00 36,00
ważny na wszystkich liniach MZK Tychy i KZK GOP w Katowicach KSC 94,00 47,00

3. Bilety miesięczne na okaziciela.

Obszar obowiązywania biletu Symbol Cena w zł
jedna gmina TO1 60,00
dwie lub więcej gmin TO2 84,00

4. Inne.

Uwaga! Bilety normalne i ulgowe (za wyjątkiem biletów zakupionych u kierowcy) są jednostronnego kasowania.
W ceny wliczony jest 7-procentowy podatek VAT.

5. Opłaty dodatkowe i specjalne.


obowiązuje od 1.01.2000r.

CENNIK OPŁAT

za przejazdy na liniach autobusowych organizowanych przez
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp.z o.o. w Jaworznie

I. Ceny biletów jednorazowych:

1. Linie normalne

rozkładowy czas przejazdu taryfa dzienna taryfa nocna
normalny ulgowy normalny
do 6 minut 1,00 zł --- 2,00 zł
do 15 minut 1,60 zł 0,80 zł 3,20 zł
do 30 minut 2,00 zł 1,00 zł 4,00 zł
powyżej 30 minut 3,20 zł 1,60 zł 6,40 zł

2. Linie ekspresowe

rozkładowy czas przejazdu taryfa dzienna taryfa nocna
normalny ulgowy normalny
do 20 minut 2,00 zł 1,00 zł 4,00 zł
powyżej 20 minut 3,20 zł 1,60 zł 6,40 zł

Obowiązuje ścisły rozkładowy czas przejazdu!

II. Bilety miesięczne i okresowe

1. Linie w granicach jednej jednostki administracyjnej

symbol opis normalny ulgowy
T-1 miesięczny (trasowany na 1 linię) 44,00 zł 22,00 zł
T-2 miesięczny (trasowany na 2 linie) 54,00 zł 27,00 zł
ST sieciowy (wszystkie linie) 64,00 zł 32,00 zł
A-1 (tygodniowy na 1 linię) 12,00 zł 6,00 zł
AT (tygodniowy na okaziciela) 20,00 zł 10,00 zł

2. Linie w granicach powyżej jednej jednostki administracyjnej

symbol opis normalny ulgowy
L-1 miesięczny (trasowany na 1 linię) 66,00 zł 33,00 zł
L-2 miesięczny (trasowany na 2 linie) 76,00 zł 38,00 zł
SL sieciowy (wszystkie linie) 88,00 zł 44,00 zł
B-1 (tygodniowy na 1 linię) 22,00 zł 11,00 zł
B-7 (tygodniowy na okaziciela) 32,00 zł 16,00 zł
SO (bilet sieciowy na okaziciela) 120,00 zł ---

III. Uwagi

1. Warunkiem przejazdu środkami komunikacji miejskiej organizowanej przez PKM sp.z o.o. w Jaworznie jest skasowanie biletu o właściwym nominale zaraz po wejściu do pojazdu. Bilety są ważne wyłącznie w pojeździe, w którym zostały skasowane.

2. Łączenie biletów okresowych-ulgowych w jeden bilet jest zabronione.

3. Bilet miesięczny i okresowy niewypełniony całkowicie (imię, nazwisko, adres) jest traktowany jako bilet nieważny.

4. W porze nocnej (23:00-5:00) bilety ulgowe są nieważne.

5. Bilet miesięczny i okresowy nie upoważnia do dodatkowego przewozu bagażu, sprzętu sportowego lub psa bez dokonania dodatkowej opłaty.

6. W porze nocnej (23:00-5:00) obowiązuje podwójna opłata taryfowa, ulgi w przejazdach nie mają zastosowania.

7. Opłata dodatkowa za przewóz bagażu, wózka, psa, sprzętu sportowego, itp.
    - w porze dziennej w wysokości opłaty normalnej na danej linii,
    - w porze nocnej (23:00-5:00) opłata podwyższona jest o 100%.

8. Opłaty specjalne:
    - za zniszczenie pojazdu lub przystanku: 100,00 zł
    - za ekspozycję reklam bez zgody PKM sp.z o.o. w Jaworznie: 100,00 zł

9. Opłaty podwyższone za nieuiszczenie lub zaniżenie opłaty taryfowej:
    - zapłata w terminie 7 dni (mandat gotówkowy za przejazd): 35,00 zł
    - zapłata w terminie późniejszym (mandat kredytowy za przejazd): 50,00 zł
    - dowóz na Policję: 150,00 zł
    - opłata manipulacyjna (brak dokumentów, biletu miesięcznego lub okresowego w chwili kontroli): 14,00 zł
    - opłata za przewóz bagażu, wózka lub psa w terminie do 7 dni: 14,00 zł
    - opłata za przewóz bagażu, wózka lub psa powyżej 7 dni: 20,00 zł

10. Cena 1 szt. biletu zakupionego u kierowcy wynosi 2,00 zł lub 2,40 zł:
    - opłata taryfowa 1,60 zł + 0,40 zł opłata manipulacyjna
    - opłata taryfowa 2,00 zł + 0,40 zł opłata manipulacyjna

11. Obowiązują wyłącznie bilety PKM sp.z o.o. w Jaworznie.


obowiązuje od 1.10.1999r.

CENNIK OPŁAT

za przejazdy na liniach autobusowych organizowanych przez
Związek Komunalny "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie

I. Ceny biletów jednorazowych:

1. Linie normalne

rozkładowy czas przejazdu taryfa dzienna taryfa nocna
normalny ulgowy normalny
do 6 minut 1,00 zł --- 2,00 zł
do 15 minut 1,60 zł 0,80 zł 3,20 zł
do 30 minut 2,00 zł 1,00 zł 4,00 zł
powyżej 30 minut 3,20 zł 1,60 zł 6,40 zł

2. Linie "E"

rozkładowy czas przejazdu taryfa dzienna taryfa nocna
normalny ulgowy normalny
do 20 minut 2,00 zł 1,00 zł 4,00 zł
powyżej 20 minut 3,20 zł 1,60 zł 6,40 zł

Obowiązuje ścisły rozkładowy czas przejazdu!

II. Bilety miesięczne i okresowe

1. Linie w granicach jednej jednostki administracyjnej

symbol opis normalny ulgowy
T-1 miesięczny (trasowany na 1 linię) 44,00 zł 22,00 zł
T-2 miesięczny (trasowany na 2 linie) 54,00 zł 27,00 zł
ST sieciowy (wszystkie linie) 64,00 zł 32,00 zł
A-1 (tygodniowy na 1 linię) 12,00 zł 6,00 zł
AT (tygodniowy na okaziciela) 20,00 zł 10,00 zł

2. Linie na całym obszarze działania ZKKM:

symbol opis normalny ulgowy
L-1 miesięczny (trasowany na 1 linię) 66,00 zł 33,00 zł
L-2 miesięczny (trasowany na 2 linie) 76,00 zł 38,00 zł
SL sieciowy (wszystkie linie) 88,00 zł 44,00 zł
B-1 (tygodniowy na 1 linię) 22,00 zł 11,00 zł
B-7 (tygodniowy na okaziciela) 32,00 zł 16,00 zł
SO (bilet sieciowy na okaziciela) 120,00 zł ---

III. Uwagi

1. Warunkiem przejazdu środkami komunikacji miejskiej organizowanej przez ZKKM w Chrzanowie jest skasowanie biletu o właściwym nominale zaraz po wejściu do pojazdu. Bilety są ważne wyłącznie w pojeździe, w którym zostały skasowane.

2. Łączenie biletów okresowych-ulgowych w jeden bilet jest zabronione.

3. Bilet miesięczny i okresowy niewypełniony całkowicie (imię, nazwisko, adres) jest traktowany jako bilet nieważny.

4. W porze nocnej (23:00-5:00) bilety ulgowe są nieważne.

5. Bilet miesięczny i okresowy nie upoważnia do dodatkowego przewozu bagażu, sprzętu sportowego lub psa bez dokonania dodatkowej opłaty.

6. W porze nocnej (23:00-5:00) obowiązuje podwójna opłata taryfowa, ulgi w przejazdach nie mają zastosowania.

7. Opłata dodatkowa za przewóz bagażu, wózka, psa, sprzętu sportowego, itp.
    - w porze dziennej w wysokości opłaty normalnej na danej linii,
    - w porze nocnej (23:00-5:00) opłata podwyższona jest o 100%.

8. Opłaty specjalne:
    - za zniszczenie pojazdu lub przystanku: 100,00 zł
    - za ekspozycję reklam bez zgody ZKKM w Chrzanowie: 100,00 zł

9. Opłaty podwyższone za nieuiszczenie lub zaniżenie opłaty taryfowej:
    - zapłata w terminie 7 dni (mandat gotówkowy za przejazd): 35,00 zł
    - zapłata w terminie późniejszym (mandat kredytowy za przejazd): 50,00 zł
    - dowóz na Policję: 150,00 zł
    - opłata manipulacyjna (brak dokumentów, biletu miesięcznego lub okresowego w chwili kontroli): 14,00 zł
    - opłata za przewóz bagażu, wózka lub psa w terminie do 7 dni: 14,00 zł
    - opłata za przewóz bagażu, wózka lub psa powyżej 7 dni: 20,00 zł

10. Cena 1 szt. biletu zakupionego u kierowcy wynosi 2,00 zł lub 2,40 zł:
    - opłata taryfowa 1,60 zł + 0,40 zł opłata manipulacyjna
    - opłata taryfowa 2,00 zł + 0,40 zł opłata manipulacyjna

11. Obowiązują wyłącznie bilety ZKKM w Chrzanowie.

12. Na linii E30 do Krakowa obowiązuje taryfa specjalna.


obowiązuje od dnia 1 marca 2000r.

CENNIK OPŁAT

za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju

I. Bilety jednorazowe.

Rodzaj linii
Uprawnienia
Bilet zakupiony w punkcie stacjonarnym
Bilet zakupiony u kierującego
normalny
ulgowy
normalny
ulgowy
Linie zwykłe
przejazd do 20 minut
1,80 zł
0,90 zł
2,40 zł
1,20 zł
przejazd powyżej 20 minut
2,10 zł
1,05 zł
Linia ekspresowa E-3
przejazd w granicach jednego miasta
1,80 zł
0,90 zł
4,80 zł
2,40 zł
przejazd pomiędzy dwoma miastami (Jastrzębie-Wodzisław lub Wodzisław-Rybnik)
3,60 zł
1,80 zł
przejazd pomiędzy trzema miastami (Jastrzębie-Wodzisław-Rybnik)
4,20 zł
2,10 zł
Linia
120
przejazd w granicach miasta Jastrzębie
taryfa jak dla linii zwykłych
przejazd na trasie Jastrzębie-Zebrzydowice lub w granicach gminy Zebrzydowice
3,60 zł
1,80 zł
4,80 zł
2,40 zł

II. Bilety okresowe.

Rodzaj biletu
Uprawnienia
Bilet miesięczny
Bilet dwutygodniowy
normalny
ulgowy
normalny
ulgowy
sieciowy imienny S1
przejazdy wszystkimi liniami łącznie z E-3 i 120 na terenie jednej wybranej gminy (z wyjątkiem Zebrzydowic)
54,00 zł
27,00 zł
28,00 zł
14,00 zł
sieciowy imienny S2
przejazdy wszystkimi liniami (za wyjątkiem E-3 i 120) na terenie dwóch lub więcej gmin
62,00 zł
31,00 zł
32,00 zł
16,00 zł
docelowy imienny E3/1
przejazdy linią ekspresową E-3 na trasie Jastrzębie-Rybnik
90,00 zł
45,00 zł
46,00 zł
23,00 zł
docelowy imienny E3/2/Z
przejazdy linią ekspresową E-3 na trasie Jastrzębie-Wodzisław lub Wodzisław-Rybnik oraz linią 120 na trasie Jastrzębie-Zebrzydowice i na terenie gminy Zebrzydowice
68,00 zł
34,00 zł
35,00 zł
17,50 zł
sieciowy imienny SC
przejazdy wszystkimi liniami MZK
108,00 zł
54,00 zł
55,00 zł
27,50 zł
sieciowy na okaziciela SO
przejazdy wszystkimi liniami MZK
120,00 zł
---

 

CENNIK OPŁAT

za przejazdy w komunikacji miejskiej
organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku

nazwa biletu
uprawnienia
strefa 1
strefa 2
strefa 3
jednorazowy
przejazd autobusem danej linii niezależnie od ilości przystanków
1,60 zł
0,80 zł
2,20 zł
1,10 zł
3,60 zł
2,00 zł
jednorazowy zakupiony u kierowcy
przejazd autobusem danej linii niezależnie od ilości przystanków
2,40 zł
2,40 zł
4,80 zł
miesięczny
przejazd wszystkimi liniami w określonym miesiącu
50,00 zł
25,00 zł
70,00 zł
35,00 zł
110,00 zł
55,00 zł
okresowy 14-dniowy
przejazd wszystkimi liniami w okresie 14 dni
32,00 zł
16,00 zł
44,00 zł
22,00 zł
 
miesięczny liniowy nauczycielski
przejazd w określonym miesiącu z miejsca zamieszania do miejsca pracy i z powrotem (tylko dla nauczycieli)
23,00 zł
33,00 zł
 
miesięczny liniowy
tylko dla linii Rybnik Plac Wolności - Kuźnia Raciborska
 
 
70,00 zł
35,00 zł

STREFA 1: obejmuje wszystkie linie terenie działania ZTZ w Rybniku do przystanków granicznych: Biertułowy Marcel (linia 2), Golejów Siedliska (linia 14), Buzowice Skrzyżowanie (linia 23), Piece I (linia 28), Czernica Sklep (linia 29) i Stodoły (linie 43 i 44).

Poza przystanki graniczne w kierunku Marklowic (linia 2), Ochojca (linia 14), Rydułtów (linie 23, 28 i 29) i Rud do Rudy Kozielskiej (linie 43 i 44) obowiązuje opłata STREFY 2.

STREFA 2: obejmuje wszystkie linie na terenie działania ZTZ w Rybniku za wyjątkiem przystanków: Ruda Kozielska Las, Kuźnia Raciborska Osiedle i Kuźnia Raciborska, gdzie obowiązuje opłata STREFY 3.

CENNIK OPŁAT
za przejazdy na podstawie biletów jednorazowych rodzinnych w okresie lipiec-sierpień

Ośrodek wypoczynkowy
Linie
Cena biletu
Kąpielisko "Ruda"
11, 12, 13, 14, 32, 40 i 41
3,00 zł
Ośrodek MOSiR w Kamieniu
17, 18 i 19
3,00 zł
Zalew Rybnicki
43 i 44
3,00 zł


CENNIK OPŁAT

Związku Komunalnego Gmin "Komunikacja Miejska" w Olkuszu

1. Bilety jednorazowe.

rodzaj biletu
normalny
ulgowy
ważny na terenie 1 miasta/gminy
1,60 zł
0,80 zł
ważny na terenie 2 miast/gmin
2,00 zł
1,00 zł
ważny na terenie 3 lub więcej miast/gmin
2,20 zł
1,10 zł

Przy zakupie biletu u kierowcy w autobusie obowiązuje dopłata 0,20 zł.

2. Bilety miesięczne.

rodzaj biletu
normalny
ulgowy
ważny na terenie 1 miasta/gminy
48,00 zł
24,00 zł
ważny na terenie 2 miast/gmin
58,00 zł
29,00 zł
sieciowy
64,00 zł
32,00 zł

3. Bilety dwutygodniowe.

rodzaj biletu
tylko normalne
ważny na terenie 1 miasta/gminy
26,00 zł
ważny na terenie 2 miast/gmin
32,00 zł
sieciowy
36,00 zł

4. Bilety tygodniowe.

rodzaj biletu
tylko normalne
ważny na terenie 1 miasta/gminy
13,00 zł
ważny na terenie 2 miast/gmin
16,00 zł
sieciowy
18,00 zł

5. Uwaga! Gminy Bolesław i Bukowno traktowane są w taryfie jak jedna gmina.