Górnośląskie Trolejbusy


Na Górnym Śląsku istnieją obecnie 3 sieci trolejbusowe. Na szczęście żadna sieć nie była nigdy likwidowana. Zamieściłem tutaj parę podstawowych informacji o poszczególnych sieciach.


T Y C H Y

O S T R A W A

O P A W A