Władze PKT


Tymczasowy Kierownik PKT:
Janusz Mikuła (dyrektor@pkt.katowice.pl)

Zastępca Dyrektora ds.Technicznych:
mgr inż.Janusz Berkowski

Zastępca Dyrektora ds.Ekonomiczno-Finansowych - Główny Księgowy:
mgr Marek Trząski

Główny Specjalista ds.Ruchu:
mgr Marek Kilijański

Główny Specjalista ds. Organizacji i Zarządzania - Pełnomocnik Dyrektora:
mgr Jerzy Sznajder

Rzecznik Prasowy
Mieczysław Wódz (pkt_doz@ka.home.pl)