Credits


Autor strony:

Jakub Jackiewicz <memphis@pkt.katowice.pl>.

 

PRAWA AUTORSKIE

Cała zawartość strony jest własnością Jakuba Jackiewicza oraz Przedsiębiorstwa Komunikacji Tramwajowej w Katowicach, o ile nie zaznaczono inaczej. Wszystkie zawarte na stronach materiały, artykuły lub elementy graficzne nie mogą być wykorzystane bez zgody autora. Reprodukowanie, odtwarzanie lub modyfikacja materiałów zawartych na stronach jest zabroniona. Żadna część niniejszej Strony, zarówno w całości jak i we fragmentach, nie może być reprodukowana ani przetwarzana w jaki kolwiek sposób elektroniczny, fotograficzny, mechaniczny i inny oraz nie może być przechowywana w jakiejkolwiek bazie danych bez zgody autora.

Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne lub cywilne mogące wyniknąć z posłużenia się jakąkolwiek informacją zawartą na niniejszych stronach.

Materiały oraz informacje zawarte na niniejszych stronach są przedstawione na zasadzie "tak jak są", bez jakiejkolwiek gwarancji żadnego rodzaju, zarówno bezpośrednio wyrażonej jak i domniemanej, włączając w to bez żadnych ograniczeń jakąkolwiek gwarancje prawidłowości informacji oraz jakości usług lub produktów otrzymanych za pośrednictwem lub w związku z wykorzystaniem tych stron. Nie zapewnia się również żadnej domniemanej gwaracji przydatności produktów do sprzedaży lub ich przydatności do jakiegokolwiek innego celu.

Jakakolwiek korespondencja przesłana pod adres zawarty na niniejszych stronach w Internecie lub do autora za pośrednictwem poczty elektronicznej, jest przesyłana jako korespondencja nie mająca w żadnym przypadku charakteru prywatnego lub poufnego, a autor strony nie jest zobowiązany do powstrzymania się od odtwarzania, publikacji lub jakiekolwiek innego działania w wykorzystaniu otrzymanej tą drogą korespondencji w jakimkolwiek celu. Autor ma zapewnioną pełną swobodę w wykorzystaniu zawartości jakiejkolwiek korespondencji otrzymanej drogą elektroniczną, włączając w to wykorzystywanie prezentowanych pomysłów lub koncepcji, metod oraz wiedzy w tej korespondencji zawartej w jakimkolwiek celu, także w celu rozwoju niniejszych stron.

Niniejsza strona może zawierać ścieżki (linki) do innych stron w Internecie, które nie są administrowane przez autora. W takim przypadku autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość lub dostępność tych stron.

Autor rezerwuje sobie prawo do zmian powyższych zastrzeżeń oraz wyłączeń od odpowiedzialności w każdym dowolnie wybranym terminie zgodnie z prawem autorskim obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Dz.U. 1994r. Nr 24 poz. 83


Podziękowania:
Do powstania tej strony przyczynili się: Ireneusz Hyra, Krzysztof Juszkiewicz (autor skryptu), Krzysztof Kwiatkowski, Jakub Wilczek, Bartosz Mazur, Bogusław Molecki, Andrzej Soczówka, Przemysław Bąbka, Anna Skwarczyńska, Jerzy Sznajder, Bogumił Bochenek, Andrzej Głowacki, Andrzej Pieszczek, Marek Kilijański, Andrzej Grzywocz, Adam Lubas, Andrzej Dworaczek, Maciej Uhlig (CTO UŚ)i jeszcze wiele osób. Strona znajduje się na serwerze firmy PikNet.