Władze PKT


Dyrektor Naczelny PKT:
mgr inż.Wojciech Kulawiak (dyrektor@pkt.katowice.pl)

Zastępca Dyrektora ds.Technicznych:
mgr inż.Janusz Berkowski

Zastępca Dyrektora ds.Ekonomicznych:
Krystyna Domagała

Główny Specjalista ds.Ruchu:
mgr Marek Kilijański

Kierownik Działu Technicznego (TTT):
Andrzej Pieszczek

Kierownik Działu Łączności i ETO (DŁE):
inż. Andrzej Dworaczek

Główny Specjalista ds. Organizacji i Zarządzania (DOZ):
mgr Jerzy Sznajder