Ośrodek Badawczo-Rozwojowy w Katowicach


Ośrodek Badawczo-Rozwojowy WPK jest jednostką organizacyjną o charakterze badawczym, prowadzi prace studialne, badania inicjujące i organizatorskie oraz prowadzi działalność usługą w zakresie technicznym, eksploatacyjnym, ekonomiczno-organizatorskim oraz pomocniczym. Ośrodek dzieli się na następujące działy, których zakresy działania prezentujemy poniżej.

Dział Przewozów i Układów Komunikacyjnych

Dział Zaplecza Technicznego Trakcji Tramwajowej

Dział Zaplecza Technicznego Trakcji Autobusowej

Dział Ekonomiczny

Laboratorium

Wydział Konstrukcyjny

Biblioteka i Archiwum

Izba Tradycji i Pamięci

Dział Poligrafii

Dział Administracyjny


DZIAŁ PRZEWOZOW I UKŁADÓW KOMUNIKACYJNYCH

DZIAŁ ZAPLECZA TECHNICZNEGO TRAKCJI TRAMWAJOWEJ

DZIAŁ ZAPLECZA TECHNICZNEGO TRAKCJI AUTOBUSOWEJ

DZIAŁ EKONOMICZNY

LABORATORIUM

WYDZIAŁ KONSTRUKCYJNY

BIBLIOTEKA I ARCHIWUM

IZBA TRADYCJI I PAMIĘCI

DZIAŁ POLIGRAFII

DZIAŁ ADMINISTRACYJNY


Źródło: Regulamin Organizacyjny, 1986 r