Projektowanie, budowa oraz remonty torowisk tramwajowych

 • Budowa nowych torowisk w technologii tradycyjnej lub proekologicznej

 • Remonty kapitalne torowisk wydzielonych i wbudowanych w jezdnię

 • Konserwacja i bieżące utrzymanie torowisk

 • Wykonujemy rozjazdy, odgałęzienia oraz skrzyżowania wszelkich typów...

  OFERTA WARSZTATU ZWROTNIC


  Torowiska wydzielone

 • Tor wydzielony na tłuczniu - konstrukcja na podsypce z tłucznia kamiennego; z szynami rowkowymi lub kolejowymi umocowanymi do podkładów betonowych lub drewnianych, przytwierdzeniem pośrednim stanowiącym adaptację kolejowego przytwierdzenia typu K.
 • Torowiska wspólne z jezdnią

 • Tor w jezdni na tłuczniu - konstrukcja na podsypce z tłucznia kamiennego; z szynami rowkowymi umocowanymi do podkładów betonowych lub drewnianych z przytwierdzeniem pośrednim stanowiącym adaptację kolejowego przytwierdzenia typu K. Na ruszcie torowym ułożonym na podsypce stosujemy następujące konstrukcje pokrycia toru stanowiące nawierzchnię drogową:
  - z prefabrykowanych płyt betonowych typu EPT na podsypce cementowo-piaskowej
  - z bruku w postaci kostki kamiennej lub betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
  - z asfaltobetonu na warstwie tłucznia drobnoziarnistego lub klińca.

 • Tor w jezdni bez podkładów - konstrukcja nazywana torem "na boso", w którym rama torowa w postaci szyn połączonych poprzeczkami układana jest na podłożu z gruntu przepuszczalnego. Na ramie torowej ułożonej "na boso" stosowane są następujące konstrukcje pokrycia toru stanowiące nawierzchnię drogową:
  - z prefabrykowanych płyt betonowych typu EPT na podsypce cementowo-piaskowej
  - z bruku w postaci kostki kamiennej lub betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
  - z płyt EPT lub bruku o ww. konstrukcji pokrytej wyrównawczo dywanikiem asfaltowym
  - z asfaltobetonu na warstwie tłucznia drobnoziarnistego lub klińca.

 • Tor w jezdni na płytach typu "Łódzka" - prefabrykowana płyta betonowa o długości 3 m jest elementem nośnym z dwoma podłużnymi korytami, w których ułożone są szyny rowkowe mocowane przy zastosowaniu przytwierdzeń typu K w specjalnych gniazdach rozmieszczonych co 1,5 m lub co 1 m z możliwością zastosowania materiałów wibroakustycznych - tzw. technologia proekologiczna.

 • Wszystkie elementy torowe wykonujemy w naszych warsztatach.

  Produkujemy elementy torowe dla potrzeb śląsko-dąbrowskiego tramwaju już od ponad 50-ciu lat.

  Wykonywaliśmy również rozjazdy i skrzyżowania tramwajowe dla zakładów
  komunikacji miejskiej: Poznania, Wrocławia, Szczecina i Częstochowy.

  Produkujemy zwrotnice typowe dla polskich układów torowych,
  oraz z iglicami ze stali manganowej dla miasta Aleksandria w Egipcie.

  Do naszych zwrotnic stosujemy oryginalne, własne rozwiązanie konstrukcyjne przyrządu nastawczego o wysokości 180 mm. Pozwala to unikać awarii w miejscach narażonych na zalewanie przyrządu wodami gruntowymi oraz umożliwia szybką wymianę zużytych części zamiennych. Dzięki prostocie konstrukcji i niewielkiej ilości użytych materiałów są one tanie i bezpieczne w użytkowaniu.

  Obecnie rozwijamy produkcję zwrotnic z iglicami o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie wykonanych z austennitycznej stali manganowej.


    Strona główna | Wykaz usług