WARSZTAT ZWROTNIC

Tramwaje Śląskie S.A. w Katowicach
Zakład Usług Technicznych i Komunikacji Tramwajowej nr 2 w Chorzowie
Warsztat Zwrotnic

ul.Katowicka 152
41-500 Chorzów
(zajezdnia Łagiewniki)

tel./fax (0 prefix 32) 241 04 62
e-mail: zwrotnice@tram-silesia.pl

Szczegółowych informacji na temat wykonania i cennika udziela inż. Józef Stebel.

Warsztat Zwrotnic działający w strukturze Zakładu Usług Technicznych i Komunikacji Tramwajowej nr 2 w Chorzowie produkuje elementy torowe dla potrzeb śląsko-dąbrowskich tramwajów od 1948 roku. Wykonywaliśmy również rozjazdy i skrzyżowania tramwajowe dla zakładów komunikacji miejskiej Poznania, Wrocławia, Szczecina, Częstochowy, Gorzowa Wielkopolskiego i Elbląga. Produkowaliśmy zwrotnice typowe dla polskich układów torowych i zwrotnice z iglicami ze stali manganowej dla miasta Aleksandria w Egipcie. W oparciu o te doświadczenie możemy podjąć się wykonania nietypowych zleceń, w zakresie produkcji elementów torowych dla tramwaju, według żądań klientów, z dostarczonej dokumentacji lub własnej. Posiadamy dobrze wyszkoloną i sprawną załogę. Jesteśmy w stanie wykonać wszelkie prace w naszej specjalności solidnie i na żądany termin. Posiadamy stosowne do tego rodzaju prac urządzenia i park maszynowy.

          

ZWROTNICE

Standardowo produkujemy zwrotnice o rozstawie 1435 mm i promieniu zwrotu 50 m oraz długości 5300 mm. Jesteśmy w stanie wykonać zwrotnice o innych parametrach.

Zwrotnica typu ZM-50 (manganowa)
 
Do wykonania zwrotnicy zastosowano szyny Ri60 o wytrzymałości 800 lub na życzenie klienta możemy użyć szyn o wytrzymałości 900 MPa.
Iglica zwrotnicy wykonana jest ze stali austenitycznej (Hadfielda) charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie w wyniku utwardzania się struktury materiału podczas zgniotu wywołanego toczącym się po iglicy kołem tramwajowym.
Dzięki prostemu i oryginalnemu sposobowi mocowania iglicy jest ona wymienialna i nie wymaga spawania. Całość konstrukcji spawana jest do płyty fundamentowej.
 Zwrotnica może być wyposażona w wewnętrzne ogrzewanie wkładane od strony klinów osłaniających.
Można zamawiać tego typu zwrotnice wyposażone w jedną iglicę (łukową) manganową i jedną iglicę (prostą) stalową, co obniża dość znacznie cenę zwrotnicy przy niewielkiej utracie żywotności całej konstrukcji.
Zwrotnica w wykonaniu normalnym jest przystosowana do współpracy z napędami firm Hanning & Kahl oraz Bombardier-ZWUS Katowice posiadającymi elektroniczne układy kontroli położenia iglic.

Zwrotnica typu ZN-50 (z iglicami typu kolejowego)
 
Jest to konstrukcja szczególnie polecana do zabudowy w jezdniach o dużym natężeniu ruchu samochodów. Zwrotnica tego typu jest odporna na zanieszczyszczenia łoża iglicy będące przyczyną awarii elektrycznego mechanizmu przestawiania zwrotnicy. W wykonaniu standardowym przystosowana jest do współpracy z napędami firmy Hanning & Kahl oraz Bombardier-ZWUS Katowice.
Iglice wykonane są z kształtownika I 49, stosowanego do wyrobu iglic kolejowych, dzięki dużemu przekrojowi iglica tego typu jest sztywna, co korzystnie wpływa na spokojną i pewną współpracę z napędem. Mocowanie iglic w gniazdach nie sprawia trudności podczas ewentualnej wymiany.
Konstrukcja zwrotnicy jest spawana. Zwrotnica może być wyposażona w wewnętrzne ogrzewanie wkładane od strony klinów osłaniających.

Zwrotnica typu ZK-50 (z iglicami sprężystymi typu warszawskiego)

PRZYRZĄDY WYRÓWNAWCZE

Styki dylatacyjne
 
Oferujemy w odręcznej sprzedaży przyrządy wyrównawcze wykonane z szyn tramwajowych lub kolejowych. Zabezpieczają one torowisko przez wystąpieniem naprężeń w szynach wywołanych zmieniającą się temperaturą. Zaleca się stosować te przyrządy w okolicach rozjazdów, przejazdów, wiaduktów i mostów. Przyrządy mogą być wyposażone w łączniki z miedzi ułatwiające przepływ prądu, zabezpieczone w sposób trwały przed kradzieżą. Przyrządy należy wstawiać w torowisko zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi na wykresie.

ROZJAZDY I KRZYŻOWNICE

Rozjazdy wykonujemy z szyn typu Ri60 lub Ri60N. Krzyżownice są elementami spawanymi złożonymi z szyn typu VKRi60 z wystruganymi długimi rampami najazdowymi na blok i kęsisk stalowych, o wytrzymałości porównywalnej z własnościami szyn. Taka konstrukcja pozwala na spokojną jazdę wagonu tramwajowego po krzyżownicach.
Rozjazdy wykonujemu według dokumentacji zlecającego. Istnieje możliwość wykonania dokumentacji odtworzonej z istniejącego w terenie rozjazdu lub skrzyżowania.

INNE WYROBY

Ponadto oferujemy:
- poprzeczki płaskie (BN-91/9394-01/05)
- poprzeczki okrągłe (BN-91/9394-01/06)
- śruby hakowe (BN-91/9394-01/02)
- łubki płaskie (BN-91/9394-01/03)
- łubki przejściowe (BN-91/9394-01/04)
- giętarki ręczne do szyn tramwajowych

  Strona główna | Wykaz usług