ze zb. Roberta Blicharza

Imprezy KMTM w Chorzowie Batorym

Spis treści
· Regulamin imprez - zasady dobrych obyczajów.
· Kronika - informacje o imprezach zorganizowanych wcześniej.

Regulamin imprez organizowanych przez KMTM Chorzów Batory
1. Każdy z pasażerów jest obowiązany nabyć na przejazd stosowny bilet. Informacje o rodzaju obowiązującego biletu można uzyskać u osób upoważnionych przez organizatora.

2. Podczas przejazdu zabronione jest:
- palenie tytoniu,
- picie alkoholu,
- niestosowanie się do poleceń organizatorów.
W razie niedotrzymania powyższych warunków organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia uczestników, bez zwrotu kosztów.

3. Uczestnicy imprezy biorący udział w wykonywaniu zdjęć podczas fotostopów zobowiązani są do:
- wysiadania i wsiadania z i do pojazdu po jego zatrzymaniu i zasygnalizowaniu fotostopu,
- nieprzeszkadzania innym uczestnikom w wykonywaniu zdjęć.

4. Osoby biorące udział w wykonywaniu zdjęć podczas fotostopów, w miejscach normalnie nie dostępnych dla pasażerów, biorą na siebie całkowitą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo.

5. Organizatorzy oraz służby nadzoru ruchu zastrzegają sobie prawo zmian w planie przejazdu z przyczyn technicznych.

6. W razie rezygnacji z części przejazdu organizatorzy nie zwracają żadnych kosztów.

Kronika

"Nocna podróż bez spalin"

(22 / 23 września 1995)
Takie były początki - pięciu uczniów Technikum Elektronicznego w Sosnowcu wybrało się w całonocną podróż tramwajami po Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Dwóch z nich potem założyło Klub...
więcej...

"Nocna podróż bez spalin II"

(24 / 25 lipca 1999)
ze zb. Roberta Blicharza
Po czterech latach, gdy założony został Klub, postanowiliśmy powtórzyć akcję. Jedenaście osób spotkało się w Pociągach Nocnych PKT. Siedmioro z nich (w tym nasza Jedyna Koleżanka) obecnie należy do Klubu, pozostali przyjechali ze Szczecina, Lublina, Krakowa i Warszawy...


"Wałbrzyski tramwaj"

(14 sierpnia 1999)
fot. Tadeusz Krahl
Oprócz imprez miłośniczych zdarzają się i święta w naszej pasjonackiej grupie - tym razem żenił się nasz V-ce Prezes, Bogusław Molecki. Dwóch członków Klubu silnie postarało się, by akcenty transportowe były dobrze widoczne...


"Po GOPie wagonem 102Na do upadłego"

(26 września 1999)
ze zb. Roberta Blicharza
Pod koniec wakacji zorganizowaliśmy pierwszą w naszej historii imprezę masową - czerwonym przegubowcem pomknęliśmy po praktycznie całej sieci tramwajowej GOP (z piętnastu miast, w których obecne są tramwaje nie byliśmy tylko w trzech). W imprezie wzięło udział 36 osób, w tym goście z Poznania, Wrocławia, Kielc, Krakowa i Warszawy, a także dwoje dzieci (6 i 7 lat) naszego klubowego kolegi..."Exkurze PKT Katowice"

(19 listopada 1999)
fot. inż. Miroslav Albrecht
W listopadzie w odwiedziny do nas przyjechali koledzy z Czech. Wagon wypełniony braćmi z południa przejechał kilka ciekawych odcinków śląskich linii tramwajowych. Zadziwiliśmy ich również, przewożąc ostatnim w kraju wagonem typu N w ruchu liniowym...


Strona główna