Zakłady terenowe


Ramowy zakres działania Zakładu   |   Dyrektor Zakładu


Zadania Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego są realizowane przez 14 zakładów terenowych.

Zakłady pomocnicze

Zakład Napraw Autobusów "Ikarus" Nr 10 w Mikołowie

Zakład Zaopatrzenia i Transportu Nr 12 w Katowicach

Zakład Remontów Torów i Budynków Nr 13 w Katowicach

Zakłady eksploatacyjne

Zakład Komunikacyjny Nr 1 w Będzinie

zajezdnia tramwajowa i warsztaty w Będzinie Gzichowie

Zakład Komunikacyjny Nr 2 w Chorzowie

zajezdnia tramwajowa i warsztaty w Chorzowie Batorym

Zakład Komunikacyjny Nr 3 w Bytomiu

zajezdnia tramwajowa w Bytomiu Radzionkowie
Oddział Autobusowy w Bytomiu Rozbarku

Zakład Komunikacyjny Nr 4 w Gliwicach

zajezdnia tramwajowa i autobusowa w Gliwicach

Zakład Komunikacyjny Nr 5 w Katowicach

zajezdnia autobusowa w Katowicach
Oddział Autobusowy w Zawierciu

Zakład Komunikacyjny Nr 6 w Jaworznie

zajezdnia autobusowa w Jaworznie
Oddział Autobusowy w Chrzanowie

Zakład Komunikacyjny Nr 7 w Tychach

zajezdnia autobusowa i trolejbusowa w Tychach
Oddział Autobusowy w Czechowicach-Dziedzicach

Zakład Komunikacyjny Nr 8 w Sosnowcu

zajezdnia autobusowa w Sosnowcu
Oddział Autobusowy w w Dąbrowie Górniczej Gołonogu
Oddział Autobusowy w Będzinie
Oddział Autobusowy w Olkuszu

Zakład Komunikacyjny Nr 9 w Jastrzębiu

zajezdnia autobusowa w Jastrzębiu
Oddział Autobusowy w Rybniku
Oddział Autobusowy w Wodzisławiu
Oddział Autobusowy w Raciborzu

Zakład Komunikacyjny Nr 11 w Świerklańcu

zajezdnia autobusowa w Świerklańcu

Zakład Komunikacyjny Nr 15 w Katowicach

zajezdnia autobusowa w Katowicach Bogucicach


RAMOWY ZAKRES DZIAŁANIA ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO


DYREKTOR ZAKŁADU

Na czele każdego Zakładu stoi Dyrektor - powoływany i odwoływany przez Naczelnego Dyrektora za zgodą Rady Pracowniczej. Dyrektor kieruje pracą Zakładu przy pomocy swoich zastępców i jest odpowiedzialny bezpośrednio przed Naczelnym Dyrektorem za prawidłową działalność podległych sobie jednostek.

Do ogólnego zakresu czynności i obowiązków Dyrektora Zakładu należy w szczególności:

Do uprawnień Dyrektora Zakładu należy w szczególności:

Dyrektor Zakładu odpowiedzialny jest w szczególności za:


Źródło: Regulamin Organizacyjny, 1986 r.