Jednostki i zadania WPK


WPK jest przedsiębiorstwem wielozakładowym i posiada dwustopniową strukturę organizacyjno-funkcjonalną:

  1. "Zarząd" (Naczelny Dyrektor, zastępcy dyrektora, wydziały, działy) - który realizuje zadania w zakresie ogólnej działalności przedsiębiorstwa, a w szczególności programuje, kierunkuje, koordynuje, kontroluje oraz ocenia działalność "Ruchu".
  2. "Ruch" (zakłady, oddziały) - który realizuje przydzielone zadania rzeczowo-finansowe w oparciu o racjonalną gospodarkę, przy ustalonych uprawnieniach i odpowiedzialności za wykonywaną pracę i uzyskiwane wyniki.

Zakłady działają na zasadach wewnętrznego ograniczonego lub pełnego rozrachunku gospodarczego.

W przedsiębiorstwie obowiązuje mieszany system zarządzania tj. system liniowo-funkcjonalny w układzie pionów branżowych oraz podległych zakładów i oddziałów, określonych schematem organizacyjnym.

Na kolejnych podstronach przedstawiamy zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych (pionów, wydziałów, działów i stanowisk). Zapraszamy do zapoznania się z naszymi obowiązkami.


NACZELNY DYREKTOR

PION RUCHU

PION TRAKCJI SPALINOWEJ

PION TRAKCJI ELEKTRYCZNEJ

PION TECHNICZNO-INWESTYCYJNY

PION EKONOMICZNO-PRACOWNICZY

PION GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

STAŁE ZESPOŁY ROBOCZE


Źródło: Regulamin Organizacyjny, 1986 r.